Allergi

Förekomst av allergier hos barn ökar och studier visar att elever med allergier ofta blir försämrade i skolmiljön. Med preventiva insatser och ökade kunskaper kan skolan hantera och förebygga allergier hos eleverna.

 

Arbeta allergiförebyggande i skolan

Allergiförebyggande insatser i skolmiljö är viktigt för att förhindra försämringar hos barn med allergier. Bra städning och ventilation i skolan är viktigt för att minimera allergen-nivåer till den lägsta möjliga nivå, samt förhindra att barnen blir sämre i sin allergi i skolan. Genom att ha normenlig luftomsättning, minimera mängden damm-samlande inredning och ha frekvent städning kan halter av damm och allergen minskas.

Nedan hitar du evidensbaserade insatser som kan förebygga allergier bland eleverna på din skola.

Förslag på insatser

Referenslista litteratursammanställning allergiprevention (pdf)

 

Senast ändrad 2021-06-11