Genomförda webbinarier

På denna sida kan du läsa om Elevhälsoportalens tidigare genomförda webbinarier och ta del av material och eventuella inspelningar från tillfällena.

Webbinarium 24 april kl 10-11:

Så kan du använda Elevhälsoportalens verktyg för att hjälpa barn med allergier i skolan

Den 24 april 2024 höll Elevhälsoportalen ett webbinarium om allergi i skolan. Webbinariet hölls av Marina Jonsson som är Elevhälsoportalens expert inom hälsoområde allergi och Catherine Fahlén Zelander, allergikonsulent och specialistsjuksköterska vid Centrum för arbets-och miljömedicin.

På webbinariet berättade de om hur skolan kan arbeta allergiförebyggande med hjälp av Elevhälsoportalens verktyg så att det blir tryggt och säkert för barn med allergier. 

Ta del av presentationen (pdf)

Under webbinariet nämndes en film om anafylaxi, om hur en adrenalinspruta ska hanteras. Filmen är producerad av Centrum för arbets- och miljömedicin.

Se filmen: Hur du hanterar en adrenalinspruta (youtube.com)

 

 

14 mars 2024:

Lär dig utvärdera skolans hälsofrämjande arbete med Elevhälsoportalens nya enkäter

Den 14 mars 2024 höll Elevhälsoportalen ett webbinarium om webbplatsens nylanserade självbedömningsenkäter. Under webbinariet berättade vi hur enkäterna kan användas för att utvärdera och stärka skolors och förskolors hälsofrämjande arbete.

Webbinariet hölls av Alexandra Nordman och Nadja Grees som arbetar med Elevhälsoportalen vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm.

Ta del av presentationen: Nylansering av självbedömningsenkäter (pdf)

 

30 maj 2023:

Ungdomars tobaks- och nikotinbruk och skolans hälsofrämjande arbete 

Den 30 maj höll Elevhälsoportalen ett webbinarium om skolungdomars tobaks- och nikotinbruk. Under webbinariet presenterades statistik om ungas tobaks- och nikotinbruk samt information om hur skolan kan arbeta hälsofrämjande inom området. Under webbinariet presenterades samtalsverktyget SOTIS som stöttar skolans elevhälsopersonal vid dialog med elever.

Webbinariet hölls av Anna Fält, Alexandra Nordman och Nadja Grees som arbetar med Elevhälsoportalen vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm, samt av Rosaria Galanti, adjungerad professor vid Karolinska institutet.

Ta del av presentationen: 
Ungdomars tobaks- och nikotinbruk och skolans hälsofrämjande arbete (pdf)

 

5 december 2022:

Så kan din skola arbeta hälsofrämjande med Elevhälsoportalen

Den 5 december 2022 höll Elevhälsoportalen ett webbinarium om hur webbsidan och dess verktyg kan abvändas i skolornas hälsogrämjande arbete.

Webbinariet hölls av Nadja Grees och Alexandra Nordman som arbetar med Elevhälsoportalen på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm.

Ta del av presentationen:
Så kan din skola arbeta hälsofrämjande med Elevhälsoportalen (pdf)

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om Elevhälsoportalen i allmänhet eller mer specifikt om något eller några av våra digitala verktyg. Vi nås på elevhalsoportalen.slso@regionstockholm.se

 

18 november 2021:

Webbinarium om hur buller påverkar barns inlärning

Den 18e november bjöd Elevhälsoportalen in till ett lunchwebbinarium med vår bullerexpert Charlotta Eriksson. Charlotta berättade bland annat hur buller påverkar barns inlärning och gav konkreta tips, med stöd i forskning, på hur skolor och förskolor kan minska buller i sin miljö och skapa bra ljudmiljöer.

Här kan du se och ladda ner presentationen från webbinariet: Buller och barns inlärning (pdf)28 april 2021:

Webbinarium om distansundervisning

Den 28 april 2021 höll Elevhälsoportalen ett webbinarium om distansundervisning under covid-19-pandemin. Webbinariet spelades in och nedan kan du ta del av inspelning samt material.

Lotta Borg Skoglund är överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri vid SMART Psykiatri, lektor vid Uppsala universitet och forskare på Karolinska institutet. Lisa Berlin Thorell är docent i psykologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Här kan du se och ladda ner presentationen från webbinariet: Distansundervisning under covid-19-pandemin (pdf)25 mars 2021:

Webbinarium om Sexualitet och relationer

Under vårt webbinarium, 25 mars 2021, med tema sexualitet och relationer presenterade vår hälsoområdesexpert, Jennifer Stoor, de evidensbaserade insatserna som föreslås i hälsoområdet. RFSU deltog också och bidrog med konkreta verktyg som skolpersonal kan ha nytta av vid införandet av insatserna. Nedan har vi samlat länkar till de material som presenterades samt Jennifers och RFSUs presentationer.

Länkar till material från webbinariet

Elevhälsoportalens hälsoområde Sexualitet och relationer

RFSU: Sex, kropp och hälsa på olika språk

RFSUs Metodbank

RFSUs filmmaterialet "Vill du?"

Material i samband med RFSU:s årliga kampanjvecka