Alkohol

Tidig alkoholdebut och regelbundet alkoholdrickande under uppväxtåren skadar kroppens organ, framför allt hjärnan och kan ge negativa effekter på den kognitiva förmågan. Skolan är en naturligt alkoholfri miljö och har en viktig funktion att vägleda ungdomar i att inte dricka alkohol.

 

Förebygga alkoholbruk i skolan

Ett framgångsrikt förebyggande arbete för att motverka alkoholkonsumtion hos ungdomar involverar hela samhället, vilket skolan har en självklar del i. Med hjälp av evidensbaserade systematiska insatser kan skolan arbeta förebyggande mot alkoholbruk i ung ålder.

Använd våra självbedömningsenkäter för att se hur väl er skolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

 

Förslag på insatser 

Här hittar du förslag på två olika evidensbaserade insatser som kan förebygga alkoholbruk på din skola.

Senast ändrad 2024-03-06

Publicerad: 2020-10-29