Allmän information om matallergener, luftburen matallergi och annan överkänslighet

Här finner du information om de vanligaste förkommande allergener (allergiframkallande ämnen som består av proteiner) i livsmedel som kan ge allergiska reaktioner och om luftburen allergi hos barn (mycket ovanligt) i förskola och skola samt information om annan matöverkänslighet som inte är matallergi.

Vid matallergi ska man alltid läsa ingrediensförteckningen på förpackningen noga. Det gäller alla livsmedel som förskolan och skolan inhandlar, eftersom innehållet i en vara kan ändras med tiden (gäller även nya förpackningar).
Barn med matallergi kan behöva undvika livsmedel som är märkta med "kan innehålla spår av" det aktuella allergenet. "Kan innehålla spår av" är en varningsmärkning och i dagsläget finns det inte några gränsvärden för produkter med denna märkning. Ibland kan halterna av allergen vara obefintliga och ibland högre, och samma produkt kan innehålla olika halter vid olika tillfällen. Så det är alltid viktigt att läsa igenom hela ingrediensförteckningen! Om du känner dig osäker be gärna en kollega att läsa innehållsförteckningen också.

Matallergi

 

Annan överkänslighet än allergi