Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet förebygger ett flertal sjukdomar och har betydelse både för den nuvarande och den långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

 

Främja fysisk aktivitet i skolan

Skolan kan enligt forskning bidra med flera insatser för att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. Nedan följer förslag på tre sådana evidensbaserade insatser.

Använd Elevhälsoportalens självbedömningsenkäter för att se hur skolans organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

 

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på evidensbaserade insatser som kan främja fysisk aktivitet hos eleverna på din skola.

 

Så togs insatserna fram

De insatser som rekommenderas på Elevhälsoportalen för att främja fysisk aktivitet i skolan har tagits fram enligt en skriftligt utarbetad strategi. Inom ramen för denna process har minst en expert inom hälsoområdet utfört en sökning av studier som publicerats i vetenskapliga studier efter extern granskning. Därefter har experten genomfört en genomgång av de studier som bedömts relevanta, fört att sedan göra en granskning av studiernas metod, resultat, kvalitet, samt möjlighet till överförbarhet för Elevhälsoportalens användare. Om du är intresserad av att ta del av referenslistan som innehåller de studier som utgör underlaget för de rekommenderade insatser är du välkommen att kontakta Elevhälsoportalen.

Kontakta Elevhälsoportalen på: elevhalsoportalen.slso@regionstockholm.se

 

Senast ändrad 2024-06-11

Publicerad: 2020-08-28