Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet förebygger ett flertal sjukdomar och har betydelse både för den nuvarande och den långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

 

Främja fysisk aktivitet i skolan

Skolan kan enligt forskning bidra med flera insatser för att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. Nedan följer förslag på tre sådana evidensbaserade insatser.

Använd Elevhälsoportalens självbedömningsenkäter för att se hur skolans organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

 

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på tre olika evidensbaserade insatser som kan främja fysisk aktivitet hos eleverna på din skola.


Referenslista litteratursammanställning fysisk aktivitet

Senast ändrad 2023-11-09

Publicerad: 2020-08-28