Tobak

Långvarigt tobaksbruk utgör den enskilt starkaste riskfaktorn för människors ohälsa och är en av de främsta orsakerna till såväl sjukdom som förtidig död. Därför är det otroligt viktigt att arbeta med att förebygga tobaksbruk i tidig ålder i skolan.

 

Förebygg tobaksbruk i skolan

Att förebygga tobaksbruk i tidig ålder är viktigt. Nedan följer två evidensbaserade insatser som skolan kan vidta för att bidra till det arbetet.

 

Förslag på insatser

 

Referenslista litteratursammanställning tobaksprevention (pdf)

Senast ändrad 2021-06-07