Tillgänglighetsredogörelse

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss i något annat format kan du meddela oss på webbsupport.slso@regionstockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet eller behöver få information från oss i något annat format, kan du kontakta oss enligt nedan. OBS! Använd inte denna kontaktväg för frågor som rör vårdärenden eller omsorg. För kontakt med vården vänligen kontakta din vårdgivare.

 • Skicka e-post till webbsupport.slso@regionstockholm.se
 • Använda kontaktformuläret

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  OBS! Du kan inte använda detta formulär till frågor som rör vårdärenden eller omsorg, eller för att kontakta vårdgivare.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden
Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning av webropol som enkätverktyg

 • Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en
  teknisk lösning som står under tredje parts kontroll ska, så långt det är
  möjligt, följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats
  med stöd av denna lag.
  För Elevhälsoportalens enkäter används det webbaserade systemet Webropol. Elevhälsoportalen arbetar för att enkäterna ska vara tillgänglighetsanpassade i den mån vi kan ansvara för. 
  Läs webropols tillgänglighetsredogörelse (webropol.se)

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa PDF-dokument, främst referenslistor för Elevhälsoportalens insatser, är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Vissa uppläsande hjälpmedel kan ha svårt att se och spela upp vissa av våra inbäddade filmer. Vi arbetar på att åtgärda detta.

Problem vid användning utan hörsel

 • På vissa sidor saknas fullgod textning på våra videor.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • På vissa sidor saknas fullgod textning på våra videor. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

Vi ingår i Stockholms läns sjukvårdsområdes webbsystem och SLSO har låtit utomstående experter granska flera av webbplatserna inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 april 2021.