Mat

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa idag och det finns många effektiva insatser som skolan kan göra för att förebygga detta. Skolmåltider erbjuds dagligen till alla barn oavsett bakgrund och innebär därmed en unik chans att främja alla barns hälsa genom goda matvanor.

 

Främja goda matvanor i skolan

Skolan har mycket goda förutsättningar att främja hälsosamma matvanor. Att erbjuda näringsriktiga måltider, i en lugn och trevlig miljö, med positiva vuxna förebilder främjar goda matvanor. Kan man även integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten kan man komma ännu längre.

Nedan följer förslag på sex olika evidensbaserade insatser som kan främja goda matvanor hos eleverna på din skola.

Förslag på insatser

Senast ändrad 2021-06-07