Mat

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa idag och det finns många effektiva insatser som skolan kan göra för att förebygga detta. Skolmåltider erbjuds dagligen till alla barn oavsett bakgrund och innebär därmed en unik chans att främja alla barns hälsa genom goda matvanor.

 

Främja goda matvanor i skolan

Skolan har mycket goda förutsättningar att främja hälsosamma matvanor. Att erbjuda näringsriktiga måltider, i en lugn och trevlig miljö, med positiva vuxna förebilder främjar goda matvanor. Kan man även integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten kan man komma ännu längre.

Använd våra självbedömningsenkäter för att se hur väl er skolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på sex olika evidensbaserade insatser som kan främja goda matvanor hos eleverna på din skola.

Det finns vetenskapligt stöd för de positiva effekterna av goda matvanor och deras koppling till hälsa, både hos barn och vuxna. I valet av rekommenderade insatser har hänsyn tagits till svensk kontext, det vill säga till att dagliga kostnadsfria måltider är en del av skolans verksamhet, och till de befintliga nationella riktlinjerna från Livsmedelsverket och råden från Skolverket gällande skolans måltider.

 

Senast ändrad 2024-07-08

Publicerad: 2020-09-01