Tre snabba frågor till Elevhälsoportalens allergiexpert

Under hösten 2021 och våren 2022 genomför Elevhälsoportalen ett projekt som innebär att förskolor och skolor inom Stockholms län kan utbildas av portalens allergiexperter. Vi ställde tre frågor om projektet till Marina Jonsson som arbetar på Centrum för arbets- och miljömedicin, inom Region Stockholm, och är allergiexpert på Elevhälsoportalen.

 

1. Varför gör ni detta projekt?

– Vi vet att det finns mycket oro och rädsla kring allergier, både hos personal, barn och vårdnadshavare. Om vi kan öka kunskapen blir personalen tryggare och säkrare i bemötande av barn med allergi och då kan både barn och vårdnadshavare känna sig trygga och säkra i förskolan och skolan och oron för allergiska reaktioner minskar.

2. Varför ska en förskola eller skola boka ett besök?

– En förskola eller skola ska boka ett besök för att öka sin kunskap och kompetens inom allergiområdet för att kunna ta hand om barn med allergisjukdom på ett bra, tryggt och säkert sätt. Genom utbildningen får personalen ta del av Elevhälsoportalens förslag på insatser på allergiområdet. Här finns till exempel information om hur man bygger upp rutiner för att undvika allergiska reaktioner, rutiner vid olika allergier och specialkost, hur jordnöts-/nötallergi kan hanteras, rutiner för en god inomhusmiljö och hur en adrenalinspruta ska ges.


3. Vad är de vanligaste utmaningar för personal och ledning när det kommer till att förebygga och hantera allergier bland elever eller barn?

– Förskolor och skolor har många prioriteringar och det kan vara svårt att lyfta upp hälsa och allergifrågorna på den prioriterade agendan. Det handlar också om förankring hos ledningen, vilken är en förutsättning för att kunna arbeta allergiförebyggandeMarina Jonsson
Expert inom hälsoområde Allergi vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Publicerad 2021-09-28