Hälsoområden

Under våra hälsoområden kan du ta del av aktuell forskning, rekommendationer, riktlinjer och förslag på insatser i skolmiljön. Materialet är framtaget av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga. Urvalet av hälsofrämjande insatser bygger på den tillgängliga evidensen inom respektive hälsoområde.