Hälsoområden

Under våra hälsoområden kan du ta del av aktuell forskning, rekommendationer, riktlinjer och förslag på insatser i skolmiljön. Materialet är framtaget av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga. Urvalet av hälsofrämjande insatser bygger på den tillgängliga evidensen inom respektive hälsoområde.

Covid-19 och elevers hälsa

Pandemin har haft stor påverkan på skolas verksamhet med, bland annat, övergång till distansundervisning. Våra experter informerar om hur pandemin kan påverka elever och hur skolan kan arbeta för att minimera negativa effekter på elevers hälsa. Här finns även material från vårt webbinarium om distansundervisning.