Elevhälsoportalens seminarier

Elevhälsoportalen arrangerar varje termin seminarier med olika hälsofrämjande teman. Här hittar du information om aktuella seminarier och formulär för anmälan.

5 december 2022: Så kan din skola arbeta hälsofrämjande med Elevhälsoportalen

Det hälsofrämjande arbetet blir mer effektivt med ett systematiskt arbetssätt. Även om ni på skolan har en god uppfattning om elevernas hälsa och skolans hälsofrämjande arbete, är det först med en kartläggning av olika hälsoområden som ni vet var behoven är som störst.

Den 5 december ger vi en introduktion till hur Elevhälsoportalen kan hjälpa skolor att arbeta hälsofrämjande med ett systematiskt arbetssätt och hur skolor kan kartlägga de behov som finns. Vi presenterar även årets nyheter på portalen.

Elevhälsoportalens arbetsmodell innefattar fem steg:

  1. Kartlägg elevernas hälsa
  2. Kartlägg skolans hälsoarbete
  3. Planera insatser.
  4. Genomför insatser.
  5. Följ upp insatser.

Under webbinariet visar vi hur skolan kan arbeta inom varje steg i arbetsmodellen och vilka digitala verktyg som Elevhälsoportalen erbjuder för att underlätta skolans arbete.

Materialet är sammanställt av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm. Urvalet av insatser bygger på forskning om hälsofrämjande insatser i skolmiljö.

Målgruppen för webbinariet är all personal på skolor som arbetar hälsofrämjande och med elevhälsa.

Varmt välkommen med din anmälan!

Information om webbinariet

Tema: Så kan din skola arbeta hälsofrämjande med Elevhälsoportalen.

När: Måndag 5 december 2022, kl 13.00 – 14.00.

Plats: Mötet sker digitalt via Teams. Möteslänk skickas ut via e-post till de som har anmält sig dagen innan webbinariet.

Anmälan: Anmäl dig senast 1 december via formuläret nedan.

Webbinariet är kostnadsfritt och erbjuds alla som arbetar inom skolan. 

Anmälan till webbinarium