Skapa en handlingsplan

Handlingsplanen hjälper dig att planera, införa och utvärdera hälsofrämjande insatser som gynnar eleverna som grupp på din skola. Att göra handlingsplaner ingår i steg tre i Elevhälsoportalens arbetsprocess för skolor. För att underlätta arbetet, finns en ifyllnadsbar mall som ni kan använda er av.

Handlingsplanen hjälper dig att planera, införa och utvärdera hälsofrämjande insatser på din skola. Att göra handlingsplaner ingår i steg tre i Elevhälsoportalens arbetsprocess för skolor. För att underlätta arbetet, har vi tagit fram en mall som ni kan använda er av.

Tanken är att skolan tar fram en handlingsplan per hälsoområde, men vill ni hellre skriva en handlingsplan med insatser inom flera hälsoområden, så går det också bra. Arbetsgruppen tar gemensamt fram och följer upp handlingsplanen.

Handlingsplanens innehåll

Elevhälsoportalens mall innehåller följande delar att fylla i:

  • Mål
  • Insatser och aktiviteter
  • Ansvarig
  • Tidsplan
  • Uppföljning
  • Kommunikation