Elevhälsoportalens experter

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm.

Beata Jablonska porträtt

Beata Jablonska-Paraszak

Expert inom förskolans hälsoområde Psykisk hälsa
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Porträtt Bianca Blazevska

Bianca Blazevska

Expert inom skolans hälsoområde Psykisk hälsa
vid Centrum för hälsoekonomi
informatik och sjukvårdsforskning.

Porträtt Charlotta Eriksson

Charlotta Eriksson

Expert inom hälsoområde Buller
vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Daniekl Berglind poirträt

Daniel Berglind

Expert inom hälsoområde Fysisk aktivitet
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Kyriaki Kosidou

Kyriaki Kosidou

Expert inom hälsoområde Sex och relationer
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Karin Berglund, porträtt

Karin Berglund

Expert inom hälsoområde Ergonomi
vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Porträtt Marina Jonsson

Marina Jonsson

Expert inom hälsoområde Allergi
vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Rosaria Galanti porträtt

Rosaria Galanti

Expert inom hälsoområdena Tobak och Alkohol
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Sara Raposo porträtt

Sara Raposo

Expert inom hälsoområdet Mat
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Porträtt Sebastian Hökby

Sebastian Hökby

Expert inom skolans hälsoområde Psykisk hälsa
vid Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning.