Elevhälsoportalens experter

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm.

Anna Fäldt

Anna Fält

Expert inom skolans hälsoområde Tobak
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Porträtt Bianca Blazevska

Bianca Blazevska

Expert inom skolans hälsoområde Psykisk hälsa
vid Centrum för hälsoekonomi
informatik och sjukvårdsforskning.

Porträtt Charlotta Eriksson

Charlotta Eriksson

Expert inom hälsoområde Buller
vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Elias Svedberg

Elias Svedberg

Expert inom skolans hälsoområde Sexualitet och relationer och förskolans hälsoområde Kroppslig integritet och relationer
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Gergö Bascovics

Expert för skolans hälsoområde Alkohol
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Karin Berglund, porträtt

Karin Berglund

Expert inom skolans hälsoområde Ergonomi
vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Lene Lindberg

Expert inom förskolans hälsoområde Psykisk hälsa
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Marcel Ballin

Marcel Ballin

Expert inom hälsoområde Fysisk aktivitet
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Porträtt Marina Jonsson

Marina Jonsson

Expert inom hälsoområde Allergi
vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Sara Raposo porträtt

Sara Raposo

Expert inom hälsoområdet Mat
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Porträtt Sebastian Hökby

Sebastian Hökby

Expert inom skolans hälsoområde Psykisk hälsa
vid Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning.