Ergonomi

I de flesta skolorna har det skett en snabb utveckling av digitala verktyg där det är av vikt att inkludera ergonomi som en del av ett hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att tidigt tänka ergonomiskt rätt och grundlägga goda vanor som eleverna sen kan ha med sig ut i vuxenlivet. Nedan följer tre förslag på evidensbaserade insatser i skolmiljön som kan främja en god ergonomi.

 

Främja god ergonomi i skolan

I de flesta skolorna har det skett en snabb utveckling av digitala verktyg där det är av vikt att inkludera ergonomi som en del av ett hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att tidigt tänka ergonomiskt rätt och grundlägga goda vanor som eleverna sen kan ha med sig ut i vuxenlivet. Nedan följer tre förslag på evidensbaserade insatser i skolmiljön som kan främja en god ergonomi.

Använd Elevhälsoportalens självbedömningsenkäter för att se hur väl er skolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på tre olika evidensbaserade insatser som kan främja en god ergonomi hos eleverna på skolan.

Senast ändrad 2024-07-08

Publicerad: 2020-10-15