Boka en kostnadsfri allergiutbildning

Personal inom skolor i Stockholms län kan få en kostnadsfri allergiutbildning på plats i skolan. Elevhälsoportalens experter föreläser då om allergier hos barn, behandling och allergipreventivt arbete i skolan genom verktyget Elevhälsoportalen.

Vi erbjuder rektor, ledning och personal en kostnadsfri föreläsning om allergier hos förskole- och skolbarn, behandling och allergipreventivt arbete i skolan.

Allergier är vanliga

Allergier är vanliga och många barn blir allergiska redan i tidig ålder. För personalen är det viktigt att ha kunskap om hur barn med allergier kan tas om hand så att tiden i skolan blir så bra som möjligt och att de har de bästa förutsättningarna för sitt lärande. Det är också viktigt att ha kunskap om hur allergiska reaktioner hanteras, så det känns tryggt för både personal, vårdnadshavare och barn.

Vi som föreläser är specialistutbildade sjuksköterskor inom barn och ungdom och allergi samt forskare på Karolinska Institutet och arbetar på Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM. CAMM arbetar bland annat med kunskapsstöd och kunskapsspridning i Region Stockholm www.camm.regionstockholm.se

Föreslå datum och tid som skulle passa er att vi kommer så kontaktar vi er för mer information. 

Intresseanmälan för allergiutbildning på er skola

 

Kontaktpersoner

Catherine Fahlén,
specialistsjuksköterska inom barn/ungdom och allergi

E-post: catherine.fahlen-zelander@regionstockholm

Telefon: 08-123 371 76

 

Ansvarig för det allergipreventiva arbetet

Marina Jonsson,
specialistsjuksköterska inom barn/ungdom och allergi, med dr

E-post: marina.jonsson@regionstockholm.se

Telefon: 008-123 372 62