Elevhälsoportalens allergiområde uppmärksammas i Lung & allergiforum

I det senaste numret av tidskriften Lung & allergiforum medverkar Marina Jonsson, vid Centrum för arbets-och miljömedicin (CAMM) och Elevhälsoportalens expert på allergi. Hon berättar om Elevhälsoportalens  insatser på allergiområdet.

Allergisjukdomar är vanliga hos barn och de påverkas av den miljö de lever i, bland annat miljön i förskolan och skolan. Därför är det viktigt att dessa miljöer anpassas så att även barn med allergier kan få må bra, känna sig trygga och säkra för att kunna utvecklas och tillgodogöra sig kunskap på samma sätt som andra barn. 

I artikeln i Lung & allergiforum berättar Marina Jonsson om de insatser på strukturell och individuell nivå som förskolan och skolan kan använda för att förebygga symtom hos barn med allergiskukdomar. 

Läs artikeln i Lung & allergiforum, 14 mars 2022:

Elevhälsoportalen – ett digitalt verktyg att arbeta med allergiförebyggande åtgärder i förskola och skola (etidning.slmf.se)

Läs mer om allergi på Elevhälsoportalen:

Allergi förskolan

Allergi i skolan