Marcel Ballin

Tre frågor till Elevhälsoportalens expert på fysisk aktivitet

Marcel Ballin är Elevhälsoportalens nya expert på fysisk aktivitet. Han har studerat idrottsmedicin och idrottsfysiologi och forskar inom medicinsk vetenskap, med inriktning fysisk aktivitet och hjärt-kärlhälsa.

Hur kommer det sig att du intresserade dig för ämnet fysisk aktivitet?

– Från det att min mamma tog med mig på babysim när jag var tre månader spenderade jag större delen av min barndom i en simbassäng. Det har förmodligen präglat mig mycket. När jag sedan valde utbildning kändes det logiskt att det handlade om fysisk aktivitet, till en början utifrån ett idrottsperspektiv, som övergick till ett intresse för rörelse i allmänhet med fokus på hälsa.

Varför är fysisk aktivitet viktigt för barn i förskola och skola?

– Förskola och skola kan vara en viktig arena för fysisk aktivitet med tanke på hur mycket tid barn generellt spenderar där. Det finns en koppling mellan grad av fysisk aktivitet tidigt i livet och grad av aktivitet senare i livet, så om vi skulle lyckas skapa hälsofrämjande vanor tidigt och öka aktiviteten hos barn kan vi förmodligen öka sannolikheten att de fortsätter vara aktiva livet ut.

Vilket är ditt bästa tips till förskolor och skolor som vill arbeta mer med rörelse och fysisk aktivitet?

– Först och främst rekommenderar jag att man bedömer utgångsläget i arbetet, till exempel med Elevhälsoportalens självbedömningsenkät, för att identifiera var det finns störst utrymme för förbättring, så att tid och resurser används på ett effektivt sätt. Mitt tips är att därefter se över vilken eller vilka av de insatser som vi rekommenderar på Elevhälsoportalen och som det finns behov och möjlighet att genomföra, och som kan bibehållas över tid!

 

Foto: Mattias Pettersson