Blixtar o´ch oväder över stad

Välkommen till webbinarium om åskvädersastma

Vad är åskvädersastma och är det något som vi riskerar att drabbas av här i Sverige? Den 6 december bjuder Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) in till ett webbinarium och presenterar den forskning som gjorts kring fenomenet i Sverige.

Ett åskväder som bröt ut i Melbourne den 21 november 2016 orsakade en stor hälsokris, med tusentals människor som drabbades av svåra astmaattacker under bara några timmar. Över hälften av dem som blev sjuka hade aldrig diagnostiserats med astma, men nästan alla led av hösnuva och hade vistats utomhus timmarna innan åskvädret.

Även om händelsen var det allvarligaste fallet av åskvädersastma som någonsin observerats, var den inte unik. Sedan 1980-talet finns det ett trettiotal liknande händelser registrerade i världen. Forskningen säger att frekvensen av kraftiga åskväder över hela Europa förväntas öka. Samtidigt påverkar klimatförändringen produktionen av pollen, både vad gäller när och hur mycket som produceras. Finns det tecken på att åskvädersastma även kommer att drabba oss i Sverige, eller har det redan hänt?

Innehåll

  • Vilka processer ligger bakom fenomenet åskvädersastma?
  • Hur påverkar klimatförändringen risken för åskvädersastma?
  • Resultat från en svensk studie om åskvädersastma: sambandet mellan exponering för pollen och åskväder och öppenvårdsbesök på grund av luftvägsbesvär i Stockholms län

Målgrupp

  • Planerare och/eller beslutsfattare på kommunal och regional nivå, till exempel politiker och tjänstemän inom kommuner, Region Stockholm och Länsstyrelsen
  • Elevhälsa och annan skolpersonal

Andra som är intresserade av miljörelaterad folkhälsa är också välkomna.

Medverkande

  • Mare Löhmus Sundström, docent och miljömedicinsk epidemiolog, har varit engagerad i miljöhälsoforskning i många år. Hennes forskning fokuserar huvudsakligen på sambanden mellan klimatförändringar och människors hälsa, samt hur folkhälsan påverkas av bostadsnära grönska.

Övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan:

Webbinarium: Åska + Pollen = Ökad risk för akuta astmaanfall (camm.regionstockholm.se)

 

Publicerad 2023-11-14