Allergi

Förekomst av allergier hos barn ökar och studier visar att barn med allergier ganska ofta blir försämrade i sin allergi i förskolemiljön. Det är därför en viktig uppgift för förskolan att arbeta med förebyggande insatser och ökade kunskaper om hur allergier kan förebyggas och hanteras.

 

Arbeta allergiförebyggande i förskolan

Allergiförebyggande insatser i förskolmiljö är viktigt för att förhindra försämringar hos barn med allergier. Bra städning och ventilation i förskolan är viktigt för att minimera allergennivåer till lägsta möjliga nivå, samt förhindra att barnen blir sämre i sin allergi. Genom att ha normenlig luftomsättning, minimera mängden dammsamlande inredning och ha frekvent städning kan halter av damm och allergen minskas.

Använd våra självbedömningsenkäter för att se hur väl er förskolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

Förslag på insatser

Här hittar du evidensbaserade insatser som kan förebygga allergier hos barnen på din förskola.

 

Referenslista litteratursammanställning allergiprevention (pdf)

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Stäng

Tack för din åsikt. Berätta gärna vad vi kan göra bättre: