Allergi

Förekomst av allergier hos barn ökar och studier visar att barn med allergier ganska ofta blir försämrade i sin allergi i förskolemiljön. Det är därför en viktig uppgift för förskolan att arbeta med förebyggande insatser och ökade kunskaper om hur allergier kan förebyggas och hanteras.

 

Använd Elevhälsoportalens självbedömningsenkät gällande allergi för att se hur väl er förskolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan (webropolsurveys.com).

 

Förslag på insatser

Allergiförebyggande insatser i förskolmiljö är viktigt för att förhindra försämringar hos barn med allergier. Bra städning och ventilation i förskolan är viktigt för att minimera allergennivåer till lägsta möjliga nivå, samt förhindra att barnen blir sämre i sin allergi. Genom att ha normenlig luftomsättning, minimera mängden dammsamlande inredning och ha frekvent städning kan halter av damm och allergen minskas.

Allergi, astma och eksem hos barn är mycket vanliga sjukdomar. Med anledning av att de är så vanligt förekommande är de viktiga folkhälsoproblem och berör alla förskolor och skolor. Inom allergiområdet finns behov av både evidensbaserade hälsofrämjande strukturella insatser och individanpassade insatser.

Strukturella insatser förebygger symtom

Strukturella insatser kan förebygga symtom hos den stora andel barn som har sjukdomen och underlätta för dem. Strukturella insatser inom allergiområdet är till exempel förslag om att skapa rutiner för specialkost, rutiner vid pälsdjursallergi och pollenallergi, att utföra en allergirond samt att se över inomhusmiljön.

Individanpassade insatser hjälper när symtom uppkommer

Om symptom ändå inträffar krävs snabba insatser ibland i  livsuppehållande syfte och kunskap om dessa bland förskole- och skolpersonal är viktiga. Individanpassade insatser finns därför för att personalen ska kunna hjälpa barn som får en allergisk reaktion eller astmasymtom. Det finns även en film om hur man ger en adrenalinspruta till ett barn som fått en anafylaxi (mycket kraftig allergisk reaktion).

Nedan finns förslag på evidensbaserade insatser:

 

Referenslista litteratursammanställning allergiprevention (pdf)

Referenslista för projektet astma (pdf)

Senast ändrad 2024-07-09

Publicerad: 2020-10-19