Glada skolbarn

En frisk skolstart främjar hälsosamma mat- och rörelsevanor

En frisk skolstart är ett familjestödsprogram som kan främja hälsosamma matvanor, rörelsevanor och minska förekomsten av obesitas, även kallat fetma, bland elever i lågstadiet. Från och med hösten 2024 erbjuder Elevhälsoportalen kostnadsfritt programmet till skolor i områden med stora hälsobehov i Stockholms län.

Programmet En frisk skolstart har utvecklats och utvärderats vid Karolinska institutet och drivs fortsatt av forskare där. Under år 2024 och 2025 genomförs ett pilotprojekt där Elevhälsoportalen kostnadsfritt kan tillhandahålla programmet till skolor i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län.

Kan främja hälsosamma levnadsvanor

Syftet med En frisk skolstart är att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor och att minska förekomsten av obesitas bland lågstadieelever. Det finns behov av effektiva åtgärder för att främja hälsa och välbefinnande bland barn. Enligt Folkhälsomyndigheten lider ungefär var fjärde barn i åldern sex till nio år av övervikt eller obesitas. Andelen barn med övervikt och obesitas är dessutom högre i områden med låg socioekonomi.

En Frisk Skolstart erbjuder ett strukturerat arbetssätt och material, för både skolpersonal och föräldrar. I programmet ingår även utbildning i Motiverande samtal (MI) för skolsköterskor.

Läs mer

Läs om projektet på Elevhälsoportalen: En frisk skolstart

Läs mer om programmet på Karolinska institutet: En frisk skolstart (Karolinska Institutet, ki.se)

Publicerad 2024-05-14