Skolverket arrangerar utbildning i arbete mot hedersrelaterat våld

Skolverket erbjuder under hösten 2021, rektorer utbildning i arbetet mot hedersrelaterat våld, i linje med ny läroplan

Från hösten 2022, gäller ändrade läroplaner där hedersrelaterat våld och förtryck ingår. Kunskapsområdet Sex- och samlevnad byter namn till Sexualitet, samtycke och relationer, som bland annat ska omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Skolverket har satt ihop en digital utbildning med start 2021-09-07, som riktar sig till rektorer i grundskolor, gymnasieskolor och motsvarande skolformer. Utbildningen innefattar workshops, föreläsningar och stöd i processen att etablera ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på skola

Publicerad 2021-07-02