Skolverket sammanställer stöd till rektorer för pandemins konsekvenser

Skolverket erbjuder nu ett stödmaterial för att hjälpa rektorer att följa upp konsekvenser av pandemin samt vara redo för eventuella snabba omställningar.

Skolverket har tagit fram ett samlat stöd för att ge skolchefer och rektorer möjlighet att få överblick över verksamheten i nuläget och upprätta beredskap för att snabbt kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning vid behov.

Stödet är utformat för att användas i det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet och omfattar alla skolformer och fritidshem.

Precis som Elevhälsoportalen uppmuntrar Skolverket till att arbeta systematiskt och även att förstärka det hälsofrämjande arbetet.

Stödmaterialet finns på Skolverkets webbplats (skolverket.se) och kan med fördel kombineras med Elevhälsoportalens arbetsmodell.

 

Publicerad 2021-06-22