Information från SKR:s och Folkhälsomyndighetens webbinarium 8/10 om vaccination av barn från 12 år

Den 8 oktober höll SKR och Folkhälsomyndigheten ett digitalt seminarium för att informera om vaccinationen av barn mellan 12 och 15 år som startar i fler regioner 11 oktober. Målgrupp var skolchefer, rektorer, personal inom elevhälsan samt vaccinsamordnare i regionerna.

Nedan har vi länkat till Folkhälsomyndighetens presentation samt ett dokument med information som kan underlätta i olika kommunikationsinsatser som rör vaccination av barn från 12 år. Dokumentet inhåller bland annat faktablad, webbtexter, frågor och svar och filmer från Folhälsomyndigheten.

Presentation från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19 till barn 12-15 år (pdf)

Samlad information om vaccination mot covid-19 till barn från Folkhälsomyndigheten (pdf)