Råd om pollenallergi adderat till Allergiområdet

Skolor och förskolor kan göra mycket för att hjälpa och minska besvär för barn och ungdomar med pollenallergi under pollensäsongen.

Att minimera inomhusnivåer av pollenhalter i skol- och förskolemiljön samt anpassa aktiviteter och idrott utomhus, är ett par exempel. Skolor kan även ge möjlighet till alternativa provtillfällen för elever med mycket besvär. 

Till vår insats: Skapa rutiner för pollensäsongen