Unga önskar förändringar i skolan för att må bättre

Skolan är det främsta område där unga önskar se förändring för att kunna må bättre. Det visar svaren som inkommit till projektet ”For a better day”, där över 1 500 ungdomar själva berättar vad de önskar sig för en bättre framtid.

For A Better Day är ett initiativ som startades av Tim Bergling Foundation tillsammans med Bris, Mind och Suicide Zero för att få en bild av vad unga själva upplever sig behöva för må bättre. Omkring 1 500 ungdomar svarade på initiativets uppmaning att skriva om vad man skulle vilja förändra för att göra livet bättre för unga. Nu har en stor del av deras berättelser samlats i en över tre kilo tung bok och slutsatserna från dem har publicerats i en rapport.

Rapporten visar att skolan är det främsta område där unga önskar se förändring för att kunna må bättre. Skolstress, betygskrav och stigma kring psykisk ohälsa är vanliga negativt påverkande faktorer som tas upp i de ungas berättelser.

Tydliga önskemål från många av de deltagande unga är att införa schemalagda lektioner med information och utbildning om psykisk hälsa, vad man kan göra för att främja psykisk hälsa, när man ska söka hjälp och var. Information om att vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa är också något som många efterfrågar på vägen mot att minska stigmat kring psykisk ohälsa.

De unga önskar också en bättre och mer aktiv skolhälsa, bland annat från skolkuratorer, men också från lärarna i klassrummet. De unga efterfrågar förståelse och kunskap om om psykisk ohälsa bland lärare för att de enklare ska kunna förstå och stötta elever i behov. Flera vill ha obligatoriska besök hos skolkuratorn, större förståelse, tid och utrymme från lärare.

Läs rapporten:
 "Det här behöver vi, For a better day -Sammanställning och analys" (pdf) 

Läs boken som samlar berättelserna som kommit in till projektet:
Det här behöver vi, For a better day (pdf)

Projektets webbplats:
For a better day (forabetterday.se)