Unga önskar förändringar i skolan för att må bättre

2021-09-07 Skolan visar sig vara det största området som unga önskar se förändring inom för att kunna må bättre. Detta enligt svaren som inkommit till projektet ”For a better day”, där över 1 500 ungdomar själva berättar vad de önskar sig för en bättre framtid.

For A Better Day är ett initiativ som startades av Tim Bergling Foundation tillsammans med Bris, Mind och Suicide Zero för att få en bild av vad unga själva upplever sig behöva för må bättre. Ca 1 500 ungdomar svarade initiativets uppmaning att skriva om vad man skulle vilja förändra för att göra livet bättre för unga. Nu har en stor del av dessa berättelser samlats i en över tre kg tung bok och man har dragit slutsatser utifrån dem som publicerats i en rapport.

Rapporten visar att skolan är det största område som unga önskar se förändring inom för att kunna må bättre. Skolstress, betygskrav och stigma kring psykisk ohälsa är vanliga negativt påverkande faktorer som tas upp i de ungas berättelser.

Tydliga önskemål från många av de deltagande unga är att införa schemalagda lektioner med information och utbildning om psykisk hälsa, vad man kan göra för att främja psykiskt mående, när man ska söka hjälp och var. Information om att vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa är också något som många efterfrågar på vägen mot att minska stigmat kring psykisk ohälsa.

Det önskas också en bättre och mer aktiv skolhälsa, bland annat från skolkuratorer, men också från lärarna i klassrummet. Förståelse och kunskap om psykisk ohälsa efterfrågas hos lärare för att de enklare ska kunna förstå och stötta elever i behov. Flera vill ha obligatoriska besök hos skolkuratorn, större förståelse, tid och utrymme från lärare.

Hela rapporten "Det här behöver vi, For a better day -Sammanställning och analys" (PDF) 

Boken "Det här behöver vi, For a better day" som samlar berättelserna som inkommit till projektet

Information om projektet på timberglingfoundation.org

Projektets webbsida