Elevhälsoportalen lanserar insats om eksem i skolan

I juli 2021 lanserade Elevhälsoportalen ytterligare en insats inom Allergi-området. Denna handlar om hur skolor kan skapa rutiner för att hantera och stötta elever med eksem.

Eksem (atopiskt eksem) är vanligt hos skolbarn. I Miljöhälsorapporten (2021) rapporterades att omkring åtta procent av alla tolvåringar hade fått diagnosen eksem av en läkare. Eksemets svårighetsgrad kan variera över tid, oavsett svårighetsgrad är det en behandlingskrävande sjukdom. Eksem kan påverka nattsömnen hos eleven, vilket i sin tur kan påverka humöret och koncentrationsförmågan dagtid i skolan. 

Läs mer om denna insats och andra evidensbaserade insatser under hälsoområde Allergi här på Elevhälsoportalen.