Ny forskning visar vad som krävs för att en elev ska lyckas i skolan

En grupp forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola undersöker just nu vad som krävs för att elever ska lyckas med sina studier och vad som inspirerar dem till fortsatta studier. Projektet pågår fortfarande, men delstudierna visar bland annat att stöd, motivation och sättet man organiserar sina studier på, är avgörande för studieframgången.

Forskningsprojektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, startade januari 2017 och förväntas bli klart under 2021. Forskargruppen har intervjuat 52 elever med skiftande social och kulturell bakgrund från Stockholms- och Mälardalsområdet.

I undersökningen av faktorer som bidrar till att elever blir framgångsrika, inkluderar hur eleverna använder sitt sociala nätverk som en resurs i sin utbildningsbana. Personer som eleven själv har angett som viktiga under studietiden, såsom lärare, kompisar, föräldrar eller andra vuxna, har därför också intervjuats.

Tre faktorer som ger studieframgång

Resultatet från delstudierna visar att det framförallt är stöd, motivation, och sättet man organiserar sina studier på, som tillsammans bidrar till studieframgång. Samspelet av anhöriga som stöttar och uppmuntrar, kompisar som pluggar tillsammans och sporrar varandra samt lärare som engagerar sig och vågar bli personliga, utgör grunden för elevernas framgång.

Stöd i form av omsorg eller från andra i elevens sociala nätverk, är det allra viktigaste. Resultaten visar att det inte behöver vara stöd från utbildningsvana personer, utan räcker med en vuxen som visar att de vill elevens bästa. Även lärare som ser individen, ger känslomässigt stöd och tror på elevens förmåga, kan utgöra ett sådant stöd.

Något som också visat sig motiverastudier, är hur ungdomarna uppfattar förväntningar och hur dessa förväntningar ger mening till deras satsning på skolan. Det kan vara drivkrafter såsom revansch mot lågt ställda förväntningar, eller viljan att inte vilja göra föräldrar med höga förväntningar besvikna. Det finns också ungdomar som drivs av att deras föräldrar uppoffrat mycket för deras skull och att de därför inte tillåter sig själva att misslyckas, medan andra är rädda att förlora valmöjligheter i framtiden om de inte gör tillräckligt bra ifrån sig i skolan.

Se filmen om forskningsprojektet ”I fotspåren på motståndskraftiga unga”.

Till forskningsprojektets webbsida

Publicerad 2021-05-20