Ny forskning visar hur skolor kan förbättra skolmåltiden

Användning av webbverktyget SkolmatSverige, som Elevhälsoportalen hänvisar till under hälsoområde Mat, leder till att skolmaten får högre näringskvalitet. Det visar ny forskning som har publicerats i Public Health Nutrition.

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa i dag och det finns många effektiva insatser som skolan kan genomföra för att förebygga detta. På Elevhälsoportalens hälsoområde Mat har vi samlat forskning om hur skolor kan främja goda matvanor hos sina elever.

Alla grundskolor i Sverige omfattas av lagkravet att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga, därför hänvisar Elevhälsoportalen till SkolmatSverige som är ett webbverktyg framtaget av forskare och experter på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, vid Region Stockholm.

Återkoppling viktig för förbättringen

Ny forskning som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Public Health Nutrition, visar att användning av SkolmatSverige leder till att skolmåltiderna får högre näringskvalitet. För varje extra utvärdering med SkolmatSverige blev det allt mer sannolikt att skolan uppfyllde näringskravet. Det blev dessutom dubbelt så sannolikt att näringskraven uppfylldes om skolan hade tagit del av återkopplingen som ges efter varje besvarad enkät.

Läs mer

Ny forskning visar att SkolmatSverige leder till bättre skolmat (skolmatsverige.se)

What works to improve school lunch nutritional quality - legislation or self-audit? (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)