Glada barn inomhus

Välkommen till seminarium om barn med allergier och deras psykosociala miljö i skolan

Den 18 oktober 2023 bjuder nätverket Allergi och miljö in till sitt årliga seminarium med fokus på hur man kan skapa en bättre psykosocial miljö i skolan för barn med allergi.

Under seminariet får du lära dig mer om hur barn med allergier upplever sin psykosociala miljö i skolan. Du får också veta hur man kan skapa goda förutsättningar utifrån det psykosociala perspektivet.

Målgrupp

Skolsköterskor, skolläkare samt hela elevhälsans personal. Övriga intresserade är också välkomna.

Program

  • Psykologiska aspekter av att leva med allergier under barndomen – Anna Bellander, psykolog, BUP konsultenhet, Region Stockholm.
  • Erfarenheter av att växa upp med allergi – Riksföreningen Unga allergiker.
  • Barns upplevelser av allergier i skola, en intervjustudie – Catherine Fahlén Zelander, specialistsjuksköterska, Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm.
  • Vilka insatser kan minska stigmatisering på grund av allergisksjukdom i skolan – Marina Jonsson, allergisamordnare, Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm

Information och anmälan

Seminariet hålls den 18 oktober klockan 13–16 och arrangeras av Centrum för arbets- och Miljömedicin (CAMM).

Seminariet hålls i CAMM:s lokaler på Torsplan i Stockholm, men det går även att delta digitalt via länk.

Anmäl dig till seminariet senast 10 oktober, på länken nedan:

Seminarium: Barn med allergier och deras psykosociala miljö i skolan (camm.regionstockholm.se)

Seminariet är kostnadsfritt.