Elevhälsoportalen lanserar nya förslag på frågor till elevhälsoenkäter

Nu publicerar Elevhälsoportalen nya, reviderade, förslag på frågor till elevhälsoenkäter. Här på portalen kan skolor och kommuner ta del av frågebatterier till elevhälsoenkäter för åk 4–6, 7–9, och 1–3 i gymnasiet. 

Frågorna är valda för att ge underlag till det individuella hälsosamtalet och elevernas hälsostatus som grupp. Tanken är att skolor och kommuner ska, om de så önskar, kunna plocka frågor som de anser lämpliga till sina elevhälsoenkäter. Frågebatterierna syftar, med andra ord, till att ge skolor och kommuner hjälp och inspiration i utformningen av sina elevhälsoenkäter.

Expertgrupp har tagit fram frågor

Under våren 2021, har en grupp med experter på Elevhälsoportalen gått igenom synpunkter som kommit in på tidigare frågor och med utgångspunkt från dessa tagit fram nya. Dessa nya frågebatterier inkluderar både ändringar av befintliga frågor och nya frågor. 

I revideringsarbetet har Elevhälsoportalens experter jämfört befintliga frågor med enkäter såsom Folkhälsomyndighetens Skolbarns hälsovanor, samt elevhälsoenkäterna framtagna i region Västernorrland och inom ELSA-samarbetet. Även vissa ämnesspecifika enkäter riktade till barn har använts som inspiration, till exempel SEXIT, CAN och så vidare. Nya frågor inom ergonomi och sexualitet och relationer är tillagda. 

Möjligt att jämföra data

För att en kommun ska kunna erhålla rapporter med aggregerade elevhälsodata från Elevhälsoportalen, måste skolornas hälsoenkäter innehålla de frågor som är märkta INDIKATOR. Detta är för att data i rapporterna ska vara jämförbara. 

Här kan skolan få tillgång till Elevhälsoportalens frågebatterier och läsa mer om hur vi kan hjälpa skolor.

Publicerad 2021-05-10