Elevhälsoportalen lanserar Ergonomi som nytt hälsoområde

Elevhälsoportalen expanderar sitt utbud och adderar Ergonom till våra hälsoområden.

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljön påverkar människan. Det innefattar hur vi kan anpassa arbetet till människans behov och förutsättningar för att kunna förebygga risker för ohälsa. Insatsförslagen för ergonomi handlar om hur skolans arbetsmiljö kan utformas för att förebygga besvär från muskler och leder samt närsynthet hos eleverna.

Till hälsoområdet Ergonomi