Ta del av presentation från webbinarium

Den 5 december höll Elevhälsoportalen webbinariet Så kan din skola arbeta hälsofrämjande med Elevhälsoportalen. Här kan du ta del av presentationen från webbinariet.

Under webbinariet gav Nadja Greers och Alexandra Nordman en introduktion till Elevhälsoportalens webbsida och digitala verktyg.

Sammanfattning av webbinariet

Elevhälsoportalen är en webbsida som hjälper skolor att arbeta hälsofrämjande. Elevhälsoportalen är kosnadsfri att använda och ingen inloggning krävs. Vi vänder oss till alla som vill arbeta hälsofrämjande med barn och unga. Elevhälsoportalen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

På Elevhälsoportalen finns aktuell fakta och forskning inom nio hälsoområden: Alkohol, Allergi, Buller, Ergonomi, Fysisk aktivitet, Mat, Psykisk hälsa, Sexualitet och relationer samt Tobak.

Till respektive hälsoområde finns även förslag på evidensbaserade insatser.

På Elevhälsoportalen presenteras också en arbetsmodell för hur skolan kan arbeta hälsofrämjande på ett systematiskt och långsiktigt sätt. Till arbetsmodellen finns tillhörande digitala verktyg i form av elevhälsofrågor, elevhälsorapporter, självbedömningsenkäter samt mallar för handlingsplaner.

Kontakta Elevhälsoportalen

För den som vill veta mer om Elevhälsoportalen i allmänhet eller mer specifikt om något eller några av våra digitala verktyg går det bra att skicka e-post till: elevhalsoportalen.slso@regionstockholm.se