Bild av coronaviruset

Så kan skolor minimera negativa effekter av coronapandemin hos eleverna

Coronapandemin har haft stor påverkan på elever och skolans verksamhet. Elevhälsoportalen publicerar nu information om hur pandemin påverkar elevers fysiska och psykiska hälsa och vad skolan kan göra för att minska de negativa effekterna.

Coronapandemin har påverkat elever och skolors verksamhet på flera olika sätt. Vissa högstadie- och gymnasieskolor har haft distans- eller fjärrundervisning på del- eller heltid i perioder. Detta har inneburit att hemmet i viss mån blivit en förlängning av skolans lokaler.

Ger tips på hur skolor kan arbeta

Nu publicerar Elevhälsoportalen material där risker för negativa effekter av coronapandemin på elevers fysiska och psykiska mående identifieras. I materialet ges även tips på hur skolorna kan arbeta för att motverka dessa effekter. Tipsen syftar till att främja hälsa, välmående och studieresultat hos eleverna.