Rapport om grundskolelevers hälsovanor i Stockholms län

En ny rapport från Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) visar att många grundskolelever i Stockholms län äter för lite frukt och grönsaker, och rör sig för lite. Studien baseras på data från läsåren 2014-2018 från 100 grundskolor i sex kommuner i Stockholms län och visar matvanor, deltagande i idrott och viktstatus bland elever.

Rapporten visar att ohälsosamma vanor generellt är mer förekommande bland högstadie- än mellanstadieelever. Förutom lågt intag av frukt och grönskar, är även lågt deltagande i idrottslektioner vanligare bland äldre elever. Däremot ses ingen skillnad i förekomst av fetma kopplat till ålder. I rapporten framkommer det också att ohälsosamma levnadsvanor kan vara kopplat till föräldrars utbildningsnivå och elevers härkomst; i genomsnitt var ohälsosamma levnadsvanor och fetma mindre förekommande bland grundskoleelever med föräldrar med lång utbildning, och vanligare bland elever med utländsk härkomst.

Rapporten understryker att det finns både behov och god potential att förbättra grundskoleelevers levnadsvanor. Elevhälsan har en nyckelroll i arbetet att identifiera elever med ohälsosamma levnadsvanor, övervikt eller fetma. Men eftersom de faktorer som påverkar detta är både många och komplex, behövs insatser på fler nivåer i samhället. Läs mer om studien här.