Ny insats inom Allergi om specialkost

I juni 2021 lanserade Elevhälsoportalen ytterligare en insats inom Allergi-området. Denna handlar om hur skolor kan skapa rutiner för att hantera specialkost.

Matallergi och annan överkänslighet är ett stort och växande folkhälsoproblem. Därför är det viktigt att personal på skolan har kunskap inom detta område så att  elever med matallergi och annan överkänslighet blir väl omhändertagna och får rätt mat. På skolan är det rektorn som har huvudansvaret för bra rutiner och rätt kunskap om specialkost.

Läs mer om denna insats och andra evidensbaserade insatser under hälsoområde Allergi här på Elevhälsoportalen.

Publicerad 2021-06-24