Kommuner i Stockholms län har tagit fram gemensamma elevhälsoenkäter

Under våren 2022 har sex kommuner i Stockholms län gemensamt tagit fram elevhälsoenkäter baserade på Elevhälsoportalens förslag på elevhälsofrågor. På Elevhälsoportalens webbplats kan skolor och kommuner kostnadsfritt ta del av elevhälsoenkäterna.

Elevhälsoportalen tillhandahåller ett stort antal förslag på elevhälsofrågor som skolor och kommuner är välkomna att använda i utformningen av sina elevhälsoenkäter. Skolor och kommuner kan med fördel välja ett urval utav dessa elevhälsofrågor, utefter det lokala behovet.

Under våren 2022 har sex kommuner i Stockholms län gemensamt tagit fram elevhälsoenkäter baserade på de förslag på elevhälsofrågor som finns på Elevhälsoportalen. Enkäterna har tagits fram i samråd med Elevhälsoportalen.

Börjar användas läsåret 2022/2023

Kommunerna planerar att börja använda de nya elevhälsoenkäterna från och med läsåret 2022/2023. Utöver de kommuner som har deltagit i framtagandet av enkäterna är det ytterligare kommuner i Stockholms län som planerar att använda dem.

Det finns separata enkäter för grundskolans årskurs 4–6 och 7–9 samt för gymnasiet. Elevhälsoenkäterna är fria att använda för kommuner och skolor och finns tillgängliga som goda exempel på sidan:

Kartlägg elevernas hälsa med elevhälsofrågor och våra kommunrapporter

 

Publicerad 2022-06-03