Välkommen till utbildning om tobakens påverkan på individ och samhälle

Den 31 maj medverkar bland andra Elevhälsoportalens tobaksexpert, Rosaria Galanti, i en digital halvdagsutbildning om tobakens påverkan på individ och samhälle. Utbildningen handlar bland annat om nikotinberoende och ungas tobaksdebut.

Rosaria Galanti med kollegor höll den 5 april en mycket uppskattad halvdagsutbildning om tobaksbruk, dess hälsoaspekter och påverkan. Den 31 maj är det dags för del två i utbildningen som denna gång berör tobaksdebut bland ungdomar, nikotinberoende, evidensbaserade insatser för att minska tobaksbruket och stöd till individen som brukar tobak.

Du behöver inte ha deltagit vid första utbildningstillfället för att delta vid det andra tillfället. Utbildningen, som är kostnadsfri och ges av Centrum för epidemiologi och samhhällsmedicin, sker digitalt via Teams klockan 13.00 till 16.00.

Varmt välkommen att skicka in din anmälan till utbildningen:
31 maj: Tobakens påverkan på individ och samhälle (folkhalsoguiden.se)

 

Publicerad 2022-05-04