Välkommen till nya Elevhälsoportalen!

I början av maj lanserar Elevhälsoportalen sin webbplats i ny form och med nya funktioner, som stöd till förskolor och skolor i det hälsofrämjande arbetet.

– Vi är glada att kunna visa upp den nya webbplatsen som har samma evidensbaserade innehåll som tidigare, men med ny form och tydligt fokus på användaren, säger Caroline Kronqvist, projektledare för Elevhälsoportalen.

I och med lanseringen har webbplatsen öppnats upp för alla besökare och krav på konton och inloggningar har tagits bort. Ambitionen är att materialet på webbplatsen ska vara användarvänligt och tillgängligt för alla.

Vissa funktioner och verktyg har uppdaterats på nya Elevhälsoportalen. Självbedömningsenkäterna (tidigare kallade Skolhälsonyckeln) går numera att pausa, spara, skriva ut och/eller få skickade till valfritt e-postkonto. Det går även att besvara enkäterna flera gånger, om man vill det.

I och med den nya webbplatsen tar Elevhälsoportalen steget in i Region Stockholms webbmiljö med tydligare visuell anknytning till regionen.

Kontakta Elevhälsoportalen

Vi tar gärna emot synpunkter på den nya webbplatsen. Mejla till elevhalsoportalen.slso@sll.se eller ring på 08-123 371 11. 

Vill du vara med och påverka Elevhälsoportalens utveckling? Gå i så fall gärna med i Elevhälsoportalens Facebookgrupp Elevhälsoportalen VIP (facebook.com) 

 

Publicerad 2021-05-03