Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet förebygger ett flertal sjukdomar och har betydelse både för den nuvarande och den långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

 

Främja fysisk aktivitet i skolan

Skolan kan enligt forskning bidra med en rad insatser för att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen och följa de rekommendationer och riktlinjer som finns. Nedan följer förslag på tre sådana evidensbaserade insatser.

 

Förslag på insatser


Referenslista litteratursammanställning fysisk aktivitet

Senast ändrad 2021-06-24