Ergonomi

Ergonomi innefattar hur vi kan anpassa arbetet till människans behov och förutsättningar för att kunna förebygga risker för ohälsa. Skolans arbetsmiljö kan utformas för att förebygga besvär från muskler och leder samt närsynthet hos eleverna.

 

Främja god ergonomi i skolan

I de flesta skolorna har det skett en snabb utveckling av digitala verktyg där det är av vikt att inkludera ergonomi som en del av ett hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att tidigt tänka ergonomiskt rätt och grundlägga goda vanor som eleverna sen kan ha med sig ut i vuxenlivet. Nedan följer tre förslag på evidensbaserade insatser i skolmiljön som kan främja en god ergonomi.

Förslag på insatser