Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är avgörande för varje individs sunda utveckling och välbefinnande, från födseln till ålderdomen. Den psykiska hälsan påverkar möjligheten att ha bra relationer, lyckas i skolan, i arbetslivet och därigenom i samhället i stort.


Främja psykisk hälsa i förskolan

Psykisk hälsa grundläggs tidigt i livet och den utvecklas i ett kontinuerligt samspel mellan individen och dess omgivning.

För majoriteten av barn är förskolan, näst efter hemmet, den miljö där de tillbringar större delen av sin vardag. Förskolan har därför en viktig roll i att skapa fysiska och sociala miljöer, som främjar barns positiva utveckling och välbefinnande.

Hälsouppdraget i förskolan har en given plats i läroplanen, där det bland annat lyfts fram att alla barn ska ges möjlighet att utveckla förståelse för och kunskaper om sin egen hälsa och välbefinnande.

OBS! Självbedömningsenkäten för Psykisk hälsa, förskola, har utgått, ny är under uppbyggnad. 

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på tre olika evidensbaserade insatser som kan främja psykisk hälsa hos barnen på din förskola.

Senast ändrad 2024-04-30

Publicerad: 2020-10-16