Fysisk aktivitet

Tillräcklig fysisk aktivitet förebygger ett flertal sjukdomar och har betydelse för både den nuvarande och den långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

 

Främja fysisk aktivitet i förskolan

Förskolan kan bidra med en rad åtgärder för att öka den fysiska aktiviteten under förskoledagen. Här har vi valt att presentera resultat från högkvalitativa interventionsstudier. Insatserna är uppdelade i åtgärder som avser att förändra utomhusmiljön och åtgärder för att aktivt öka tid och förutsättningar för fysisk aktivitet.

Förslag på insatser

Referenslista litteratursammanställning fysisk aktivitet

 

 

Senast ändrad 2021-06-08