Fysisk aktivitet

Tillräcklig fysisk aktivitet förebygger ett flertal sjukdomar och har betydelse för både den nuvarande och den långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

 

Främja fysisk aktivitet i förskolan

Förskolan kan bidra med en rad åtgärder för att öka den fysiska aktiviteten under förskoledagen. Här har vi valt att presentera resultat från högkvalitativa interventionsstudier. Insatserna är uppdelade i åtgärder som avser att förändra utomhusmiljön och åtgärder för att aktivt öka tid och förutsättningar för fysisk aktivitet.

Använd Elevhälsoportalens självbedömningsenkät gällande fysisk aktivitet för att se hur väl er förskolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan (webropolsurveys.com).

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på två olika evidensbaserade insatser som kan främja fysisk aktivitet hos barnen på din förskola.

Referenslista litteratursammanställning fysisk aktivitet (pdf)

Senast ändrad 2024-03-06

Publicerad: 2020-10-16