Genomförda webbinarier

Elevhälsoportalen arrangerar varje termin webbinarier med olika hälsofrämjande teman. På den här sidan hittar du information och material från tidigare genomförda webbinarier.

Webbinarium 25 april:

Så kan du använda Elevhälsoportalens verktyg för att hjälpa barn med allergier i förskolan

Den 25 april 2024 höll Elevhälsoportalen ett webbinarium om allergi i förskolan. Webbinariet hölls av Marina Jonsson som är Elevhälsoportalens expert inom hälsoområde allergi och Catherine Fahlén Zelander, allergikonsulent och specialistsjuksköterska vid Centrum för arbets-och miljömedicin.

Under webbinariet berättade de om hur förskolan kan arbeta allergiförebyggande med hjälp av Elevhälsoportalens verktyg så att det blir tryggt och säkert för barn med allergier. 

Ta del av presentationen (pdf)

 

 

14 mars 2024:

Lär dig utvärdera skolans hälsofrämjande arbete med Elevhälsoportalens nya enkäter

Den 14 mars 2024 höll Elevhälsoportalen ett webbinarium om webbplatsens nylanserade självbedömningsenkäter. Under webbinariet berättade vi hur enkäterna kan användas för att utvärdera och stärka skolors och förskolors hälsofrämjande arbete.

Webbinariet hölls av Alexandra Nordman och Nadja Grees som arbetar med Elevhälsoportalen vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm.

Ta del av presentationen: Nylansering av självbedömningsenkäter (pdf)

 

8 december 2022:

Lansering av förskolans hälsoområde Kroppslig integritet och relationer

Den 8 december 2022 höll Elevhälsoportalen ett webbinarium med lansering av det nya hälsoområdet Kroppslig integritet och relationer för förskolan. 

Webbinariet hölls av Elias Svedberg och Alexandra Nordman som arbetar med Elevhälsoportalen på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm. 

Ta del av presentationen från lanseringen:Insatser för att främja kroppslig integritet och goda relationer i förskolan (pdf)

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om Elevhälsoportalen i allmänhet eller mer specifikt om något eller några av våra hälsoområden och verktyg. Vi nås på elevhalsoportalen.slso@regionstockholm.se 

 

18 november 2021:

Webbinarium om hur buller påverkar barns inlärning

Den 18e november bjöd Elevhälsoportalen in till ett lunchwebbinarium med vår bullerexpert Charlotta Eriksson. Charlotta berättade bland annat hur buller påverkar barns inlärning och gav konkreta tips, med stöd i forskning, på hur skolor och förskolor kan minska buller i sin miljö och skapa bra ljudmiljöer.

Här kan du se och ladda ner presentationen från webbinariet: Buller och barns inlärning (pdf)15 april 2021:

Webbinarium om allergi i förskolan

Under Elevhälsoportalens webbinarium 15 april med tema allergi, berättade allergiexpert Marina Jonsson hur förskolan kan arbeta för att förbygga och hantera allergi i förskolemiljön. Webbinariet spelades in och nedan kan du ta del av inspelningen samt presentationen.

Presentationen från webbinariet finns att läsa och ladda ner här: 
Allergiförebyggande åtgärder i förskolan (pdf)