Skapa en handlingsplan

Handlingsplanen hjälper dig att planera, införa och utvärdera hälsofrämjande insatser som gynnar barnen som grupp på din förskola. Att göra handlingsplaner ingår i steg två i Elevhälsoportalens arbetsmodell för förskolor. För att underlätta arbetet finns en digital mall som ni kan använda er av.

Tanken är att förskolan tar fram en handlingsplan per hälsoområde, men det går även bra att skriva en handlingsplan med insatser inom flera hälsoområden. Arbetsgruppen tar gemensamt fram och följer upp handlingsplanen.

Handlingsplanens innehåll

Elevhälsoportalens mall innehåller följande delar att fylla i:

  • Mål
  • Insatser och aktiviteter
  • Ansvarig
  • Tidsplan
  • Uppföljning
  • Kommunikation

Ladda ner mallen för handlingsplan (.docx)