Kroppslig integritet och relationer

Förskolan bör ha har ett aktivt arbete för att förebygga sexuell utsatthet och stärka den kroppsliga integriteten hos barn. Förskolan behöver också verktyg för att främja jämställdhet och goda relationer bland barn samt motverka kränkande beteenden och begränsande normer.

 

Främja kroppslig integritet och goda relationer i förskolan

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett brett folkhälsoområde som bland annat berör frågor om relationer, sexualitet, kön, kroppslig integritet, egenmakt och sexuell utsatthet. Det är frågor som på olika sätt berör arbetet inom förskolan. Eftersom de flesta barn upp till sex år spenderar en stor del av sin tid i förskolan är verksamheten en viktig aktör i arbetet för att förebygga sexuell utsatthet och stärka den kroppsliga integriteten hos små barn. Förskolan ska också främja jämställdhet och goda relationer fria från kränkande beteenden vilket kan göras genom att motverka begränsande könsnormer och att stärka barns sociala och emotionella kompetens.

Använd Elevhälsoportalens självbedömningsenkät gällande kroppslig integritet och relationer för att se hur väl er förskolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan (webropolsurveys.com).

 

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på evidensbaserade insatser som kan främja kroppslig integritet och goda relationer bland barnen på din förskola.

 

Se film om hälsoområdet

Se filmen som sammanfattar hälsoområdet Kroppslig integritet och relationer.
Tryck på textningssymbolen för att se undertexter. Filmen finns även i syntolkad version (yuotube.com).

Senast ändrad 2024-07-09

Publicerad: 2022-11-08