Elevhälsoportalens seminarier

Elevhälsoportalen arrangerar varje termin workshops, seminarier eller webbinarier med olika hälsofrämjande teman. Här hittar du information om och anmälningsformulär till kommande seminarier samt material från tidigare tillfällen.

 

Kommande seminarier och workshops

 

Digital workshop om elevhälsodata

När: 21 oktober 2021, kl. 08.30 – 16.00

Var: Digitalt, via Teams

Har din skola mottagit Elevhälsoportalens rapport med aggregerade elevhälsodata för läsår 2019/2020? Då vill vi gärna hjälpa er att få så stor nytta av rapporten som möjligt.

Vi vet att ni har begränsat med tid och har vill därför bjuda in till en kostnadsfri digital heldags-workshop då vi hjälper er att tolka data i rapporten och använda insikterna om elevernas hälsoläge till att prioritera och planera era hälsofrämjande insatser på skolan.

När dagen är klar kommer ni att:

  • Veta hur era elever mår inom olika hälsoområden
  • Ha bättre insikt kring ert nuvarande hälsofrämjande arbete
  • Ha en samsyn om vilka områden och hälsofrämjande insatser som bör prioriteras
  • Ha färdiga handlingsplaner med evidensbaserade insatser, redo att sättas i verket


Våra hälsoområdesexperter kommer att finnas på plats, vilket innebär att varje skola har möjlighet att få expertrådgivning och guidning utifrån sin aktuella situation.

Denna dag arrangeras för dig som rektor med en egen utvald arbetsgrupp på 1–3 personer från skolans övriga personal. För att dagen ska bli så effektiv som möjligt, rekommenderar vi att denna grupp inkluderar de som är aktivt involverade i skolans elevhälsoarbete.

Under dagen kommer ni dels arbeta i er arbetsgrupp, dels dela insikter och slutsatser med övriga deltagande skolor.

Observera att antal platser är begränsat. Först till kvarn gäller. Anmäl er via formuläret senast den 11 oktober.

Anmälan till workshop 21 oktober

 

Material från tidigare seminarier och workhops