Hälsoområden

Under våra hälsoområden kan du ta del av aktuell forskning, rekommendationer, riktlinjer och förslag på insatser i förskolemiljön. Materialet är framtaget av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn vid Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm. Urvalet av hälsofrämjande insatser bygger på den tillgängliga evidensen inom respektive hälsoområde.