Uppdaterade rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och unga

Världshälsoorganisationen (WHO) uppdaterade i november 2020 sina rekommendationer vad gäller fysisk aktivitet för barn och unga i åldern 5 till 17 år.

Nu inkluderar de även en rekommendation om att begränsa långvarigt stillasittande, framför allt skärmtid på fritiden. Enligt WHO är mycket stillasittande associerat med sämre hälsa som bland annat sämre kondition och prosocialt beteende samt minskad sömntid.

Till WHO:s rekommendationer