Engagera dig i en referensgrupp!

Elevhälsoportalen söker fler medlemmar till sina referensgrupper.

Arbetar du i förskola eller skola och engagerar dig för barns hälsa? Syftet med grupperna är att främja utvecklingen av portalen genom att bidra med kompetens, kunskap och erfarenheter. 

Referensgruppsmötena sker en gång per termin och har alltid olika teman.

 

Anmälan till referensgrupp

Referensgrupp av intresse