Ett förskolebarn som hänger i en klätterställning

Vi uppdaterar hälsoområdet Fysisk aktivitet

Nu uppdaterar Elevhälsoportalen hälsoområdet Fysisk aktivitet med nya fakta och förslag på insatser.

Genom att regelbundet gå igenom forskningsläget inom hälsoområdena säkerställer experterna att informationen på Elevhälsoportalen är aktuell. Nu har både förskolans och skolans hälsoområde om fysisk aktivitet fått uppdaterade texter och skolan har fått förslag på tre nya insatser.

Avgörande för fysisk och psykisk hälsa

Forskning visar att fysisk aktivitet är avgörande för både den fysiska och psykiska hälsan hos barn, och det är viktigt att minska stillasittandet. Inom förskola och skola kan insatser för att stärka den fysiska aktiviteten handla om att avsätta tid för rörelse, lek och idrott samt att skapa en utemiljö som stimulerar till rörelse och aktivitet.

Hälsoområdet Fysisk aktivitet riktar sig till förskola och skola och handlar om att det är viktigt att skapa goda aktivitetsvanor tidigt i livet.

– Det finns en koppling mellan mängden fysisk aktivitet tidigt i livet och fysisk aktivitet senare i livet. Genom att skapa hälsofrämjande vanor tidigt kan vi öka sannolikheten att barnen fortsätter vara aktiva livet ut, säger Marcel Ballin, Elevhälsoportalens expert på fysisk aktivitet.

Läs mer